Figyelem! Az oldal sütiket használ annak érdekében, hogy a vásárlás könnyebb, gyorsabb, és gördülékenyebb legyen.
A webáruház használatával elfogadja, hogy sütiket helyezzünk el a böngészőjében. ELFOGADÁS ÉS BEZÁRÁS
20000Ft felett INGYENES kiszállítás!
Még 20000Ft szükséges

Adatvédelmi szabályzat

Jelen Szabályzat a Halcatraz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 15-09-068971; székhely: 4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 19. 1. em. 2.) által működtetett Halcatraz Horgászbolt (4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 46.) adatvédelmi szabályzata.

Az adatvédelmi szabályzat célja, hogy az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok – a természetes személyek magánszférájának tiszteletben tartása mellett- a Szolgáltató, mint adatkezelő által betartásra kerüljenek, valamint a közügyek átláthatósága a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon.

Jelen Szabályzat megfelel az Információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. CXII. törvény rendelkezéseinek, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság kötelező jellegű előírásainak.

Az adatvédelmi szabályzat értelmezésében a Szolgáltató, mint adatkezelő, a vele szerződő fél, mint érintett kerül meghatározásra.

Az adatkezelő határozza meg az adat kezelésének célját, az adatkezelésre (beleértve a felhasználó eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

I.

Az adatkezelés elvei

1.Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

2.Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

3.A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

4.Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

5.A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor.

II.

Az adatkezelés jogalapja

Személyes adat akkor kezelhető, ha az érintett hozzájárul.

Az adatkezelővel szerződést kötő érintett a megrendelés leadásával hozzájárul adatainak a szerződésben, illetve az adatvédelmi szabályzatban meghatározottak szerinti kezeléséhez.

Az érintett meghatározott adatait a honlap automatikusan rendszeradminisztrációs, statisztikai, vagy biztonsági okokból eltárolja. Ez az adatok a következők:

  • -az érintett internet szolgáltatója;
  • -az érintett IP-címe;
  • -a szoftverböngésző verziószáma;
  • -a használt operációs rendszer típusa;
  • -a weboldal, ahonnan az érintett az adatkezelő honlapját elérte;
  • -azok az oldalak, amelyeket az érintett a honlapon meglátogatott;
  • -azok a keresőszavak, amelyeket az érintett a honlap eléréséhez használt;

A személyes adatokat a rendszer zártan kezeli, azt harmadik személyeknek –a törvény eltérő rendelkezése hiányában- az alábbi kivétellel nem továbbítja.

A személyes adatok zárt kezelése alól kivételt képez az adatok futárszolgálatnak történő átadása.

III.

Az adatok rögzítésének módja

A személyes adatok kizárólag az érintett hozzájárulásával, az általa önkéntesen megadott adatok vonatkozásában kerülnek rögzítésre.

1.Sütik (Cookies)

Az egyéb, személyes adatnak nem minősülő, statisztikai célú felhasználást szolgáló adatok ún. sütik (,,Cookie-k") alkalmazásával kerülnek rögzítésre.


A sütik –külön hozzájárulás esetén- információt tárolnak az érintett (jelen pontban: látogató/ vásárló merevlemezén vagy webes keresőjében. Az adatkezelő a sütiket az elektronikus hírközlésről szóló 2013. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használja.

A sütik lehetővé teszi a weboldal számára, hogy felismerje a látogatót/vásárlót, amennyiben korábban azt már meglátogatta. Segítenek kideríteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, a látogatók melyik oldalakra lépnek be és azokon mennyi időt töltenek el. Az információk felhasználásával az adatkezelő a weboldalt jobban tudja igazítani a látogatók/vásárlók igényeihez, még változatosabb felhasználói élményt tud ezáltal nyújtani, amellett, hogy a sütik

  • -megjegyzik a beállításokat, nem kell azokat újra bevinni, ha egy új lapra lép,
  • -emlékeznek a korábban bevitt adatokra (pl. címadatok), ezért azokat nem kell újra begépelni,
  • -figyelemmel kísérik hirdetések hatékonyságát


Az adatkezelő kétféle sütit használ: "ideiglenes" ("munkamenet sütik") vagy "állandó sütiket" (beleértve az "személyre szabott sütiket" is). Az ideiglenes sütik addig maradnak a látogató eszközén, amíg el nem hagyja a weboldalt, míg az állandó sütik webes keresőjének beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen addig a látogató eszközén maradnak, amíg azokat manuálisan nem törli.

a)Munkamenet sütik
Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalon való navigáláshoz, a kulcsfontosságú funkciók működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat tárolják, és nem gyűjtenek a látogatóról/vásárlóról olyan információkat, melyekkel a /látogatót/vásárlót azonosítani lehetne bármilyen céllal. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül

Ha nem fogadja el a látogató/vásárló ezeket a sütiket, akkor a weboldal egyes részei nem, vagy hiányosan jelenhetnek meg, lehetetlenné téve a weboldal használatát.

b)Analitikai vagy teljesítményfigyelő sütik
Ezekkel a sütikkel tudja az adatkezelő megkülönböztetni és számlálni a weboldal látogatóit. Figyelni tudja a látogatók internetetési szokásait. Az adatkezelő ilyen sütik révén tárolja a felhasználó (érintett) belépési adatait, biztosítja a honlap egységes megjelenését, valamint gyűjti a honlap használatával kapcsolatos információkat. A sütik nem gyűjtenek felhasználót azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják, és azokat csak a weboldal működésének fejlesztésére használjuk fel.

A sütik kezelése: A felhasználók beállíthatják webes keresőjüket úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítést küldjön ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző "Opciók" vagy "Beállítások" menüpontjában találhatók.

2.Facebook Plug-in bővítmények

A honlapon előfordulhatnak a Facebook Inc., 1601 S. CaliforniaAve, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook") által működtetetett Plug-in bővítmények.

Ilyen Plug-in bővítmény lehet a Facebook „Like" gomb. Amennyiben a honlap valamely oldalára ilyen Plug-in bővítményt helyeztek, az érintett által használt Internet böngésző közvetlen kapcsolatot hoz létre a Facebook szerverével, e kapcsolat révén a Plug-in megjelenik az érintett képernyőjén. A beágyazott Plug-in és a Facebook közötti direkt kapcsolat következtében a Facebook szervere az érintett értesítést kap arról, hogy a honlap mely részét látogatta meg.

Amennyiben az érintett csatlakozott a Facebook-hoz és a honlap látogatása közben épp be van jelentkezve a közösségi oldalon, a Facebook ezen információt hozzárendeli saját Facebook felhasználói oldalához. Amennyiben az érintett használja valamely Plug-in funkciót (pl. „like" gombra történő kattintás vagy hozzászólás küldése), a használattal kapcsolatos információk szintén rögzítésre kerülnek a Facebook felhasználói oldalával kapcsolatban.

A Facebook részéről történő adatkezeléssel kapcsolatos további információk, valamint tájékoztatás az érintett személyes adatai védelméhez fűződő jogairól és ezzel kapcsolatos lehetőségeiről a Facebook vonatkozó adatvédelmi szabályzatában (http://www.facebook.com/policy.php) érhetőek el.
Amennyiben az érintett el kívánja kerülni, hogy a Facebook hozzárendelje a Facebook felhasználói oldalához a jelen honlap meglátogatásának tényét és az ezzel kapcsolatos más adatokat, akkor a honlap meglátogatását megelőzően ki kell jelentkezni a közösségi oldalról.

IV.

Az adatbiztonság követelménye

Az adatkezelő a 2011. évi CXII. törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során az érintettek magánszférájának védelmét az alábbiak szerint biztosítja.

1)Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

2)A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

3)A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

a)a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

b)az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

c)annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

d)annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

e)a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

f)azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

V.

Az érintettek jogai és érvényesítésük

1.Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

a)tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b)személyes adatainak helyesbítését, valamint

c)személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A személyes adatot törölni kell, ha

a)kezelése jogellenes;

b) az érintett - a törvényben foglaltak szerint - kéri;

c)az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d)az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e)azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

2.Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a)ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b)ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c)törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

3.Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárása

Amennyiben az érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) előtt vizsgálatot kezdeményezhet.

4.Kártérítés és sérelemdíj

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Kelt.: Nyíregyháza, 2017. június 12.